Project omschrijving

Verreiker

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de verreiker. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de verreiker dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de verreiker: soorten en bouw van de verreiker
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik: voorbereidingen om veilig te werken, veilig werken met de verreiker, stabiliteit van de ondergrond, pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de verreiker
 • technische bediening van de verreiker
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • rijden, stijgen, uitschuiven met de verreiker
 • werken in de vrije ruimte

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Cursist dient een eigen lunch mee te brengen indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding 2 of 3 dagen (aaneengesloten).

Plaats van opleiding:
– LOGIS te Oudsbergen of Waarloos
– In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen