Project omschrijving

Mobiele kraan

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de mobiele kraan. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de mobiele kraan dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • technische begrippen van de mobiele kraan: bouw, capaciteit en stabiliteit
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de mobiele kraan: voorbereidingen om veilig te werken, veilig werken met de mobiele kraan, stabiliteit van de ondergrond, pictogrammen
 • aanhaakmethodes en -middelen

Praktijk

 • dagelijkse controle van de mobiele kraan
 • technische bediening van de mobiele kraan
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • uitvoeren veilige hijs (verschillende hijsoefeningen)
 • aanslagtechnieken

Certificering

 • Geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

leeftiijd min. 18 jaar

medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding: afhankelijk van de ervaring van de betrokken medewerkers in onderling overleg te bepalen

Plaats van opleiding: in het bedrijf, indien voldaan aan de noodzakelijke pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte)

Geplande opleidingen