Privacyverklaring

ORGANISATIE


De organisatie LOGIS bestaat uit volgende entiteiten:

LOGIS VZW

INDUSTRIEWEG-NOORD 1119
3660 OUDSBERGEN
BE 0452.110.268

LOGIS BVBA VESTIGING OPLEIDINGEN

INDUSTRIEWEG-NOORD 1119 MOUTERIJ 12D
3660 OUDSBERGEN 2550 WAARLOOS
BE 0547.998.827

algemeen@logis-opleidingscentrum.be

www.logis-opleidingscentrum.be

089/810.810 (Oudsbergen)
03/457 55 47 (Waarloos)


CONTACTPERSOON


Gerry Daniëls

algemeen@logis-opleidingscentrum.be

089/810.810


PERSOONSGEGEVENS


LOGIS hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg.

LOGIS verzamelt, registreert en verwerkt minimale persoonsgegevens van klanten, partners en cursisten.

LOGIS gebruikt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze in het kader van de samenwerkingen voor opleiding en advies, zoals op basis van offerte of contract overeengekomen worden, en om u te informeren over het aanbod aan opleidingen en adviesverlening.

LOGIS heeft de passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

  • om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onwettige verwerking en tegen onbedoeld of onrechtmatig verlies, vernietiging, schade, wijziging of bekendmaking;
  • om te voldoen aan Wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • om te zorgen voor bescherming van de rechten van het gegevenssubject.

LOGIS deelt persoonsgegevens met leveranciers, partners en autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerking; LOGIS ziet daarbij toe op de bescherming van uw persoonsgegevens.

LOGIS geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

LOGIS maakt gebruik van sociale media (Facebook, LinkedIn, … ) om informatie over opleidingen te delen en u te infomeren. LOGIS heeft geen controle over deze sociale netwerken; best verifieert u de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betrokken organisaties.


BEWAARTERMIJN


LOGIS zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden van de overeengekomen samenwerkingen.

U kan via de contactpersoon toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens.

U heeft daarnaast ook via de contactpersoon steeds recht op inzage, verbetering, schrapping, afscherming, overdracht, en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.


KLACHTEN


Klachten kunnen gericht worden aan:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

02/274.48.00