Project omschrijving

Laad graaf combinatie

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de mobiele kraan. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de laad graaf combinatie dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de laad graaf combinatie
 • bouw van de laad graaf combinatie
 • laaddiagram en stabiliteit van de laad graaf combinatie
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de laad graaf combinatie
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de laad graaf combinatie
 • technische bediening van de laad graaf combinatie
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.

Plaats van opleiding:
– In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen