Project omschrijving

Aanslaan van lasten

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren lasten aanslaan. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend lasten moeten aanslaan en verplaatsen.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • soorten lasten
 • soorten hijsmiddelen
 • aanslagmethodes
 • belasting hijsmiddelen
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de hijsmiddelen
 • pictogrammen

Praktijk

 • dagelijkse controle van de hijsmiddelen
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • aanslagtechnieken

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Cursist dient een eigen lunch mee te brengen indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding: afhankelijk van de ervaring van de betrokken medewerkers in onderling overleg te bepalen

Plaats van opleiding:

 • LOGIS  te Oudsbergen of Waarloos
 • in het bedrijf, indien voldaan aan de noodzakelijke pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte)

Geplande opleidingen