Project omschrijving

Reachstacker

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de reachstacker. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de reachstacker dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de reachstacker
 • bouw van de reachstacker
 • laaddiagram en stabiliteit van de reachstacker
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de reachstacker
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de reachstacker
 • technische bediening van de reachstacker
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.
Plaats van opleiding:
In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen