Project omschrijving

4-wegtruck

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de 4-wegtruck. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de 4-wegtruck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de 4-wegtruck
 • bouw van de 4-wegtruck
 • laaddiagram en stabiliteit van de 4-wegtruck
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de 4-wegtruck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de 4-wegtruck
 • technische bediening van de 4-wegtruck
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding 3 of 5 dagen (aaneengesloten)
Plaats van opleiding:
In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen