Project omschrijving

Orderpicktruck hoog

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de orderpicktruck. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de orderpicktruck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • technische begrippen van de orderpicktruck
 • bouw van de orderpicktruck
 • laaddiagram en stabiliteit van de orderpicktruck
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de orderpicktruck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk

 • dagelijkse controle van de orderpicktruck
 • technische bediening van de orderpicktruck
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • orderpicken van goederen

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding 2 of 3 dagen (aaneengesloten).

Plaats van opleiding:
– LOGIS te Oudsbergen of Waarloos
– In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen