Project omschrijving

Trekker / Tow-truck

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de trekker / Tow Truck. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de trekker / Tow Truck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de trekker / Tow Truck
 • bouw van de trekker / Tow Truck
 • laaddiagram en stabiliteit van de trekker / Tow Truck
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de trekker / Tow Truck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de trekker / Tow Truck
 • technische bediening van de trekker / Tow Truck
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • verplaatsen van lasten met aanhangwagen

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Cursist dient een eigen lunch mee te brengen indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.
Plaats van opleiding:
– LOGIS te Oudsbergen
– In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen