Project omschrijving

Audits logistieke veiligheid

Doel van de observatie

Al de aspecten m.b.t. veiligheid van intern transport doorlichten.

Inhoud van de observatie / audit

  • Rijden met intern transport: controle en onderhoudshandelingen, truckbesturing, technische bediening, toepassing veiligheids- en verkeersregels)
  • Veiligheidsvoorzieningen: PBM, CBM, noodvoorzieningen, pictogrammen/behandelingsetiketten
  • Magazijn: layout routing, opslagsysteem, orde en netheid
  • Personeel: attitude, ergonomie, collega’s, ploegbazen
  • Machines, materieel, materiaal: interne transportmiddelen, materieel, speciaal materiaal/materieel
  • Batterijlaadstation-tankstation: inrichting, PBM

Verslaggeving etc.

Voorstelling, bespreking van de resultaten, film en eventueel opstellen van opleiding in samenwerking met het bedrijf.

Samenvatting van de knelpunten en advies met verbeterings- en werkpunten.

Geplande opleidingen