Project omschrijving

Wiellader

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de wiellader / bulldozer / bobcat. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met deze toestellen dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • bouw van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • signalisatie

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • technische bediening van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:

Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg af te bepalen.

Plaats van opleiding:

In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, TV, video, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen