Project omschrijving

Train-de-trainer opleidingen

Doel van de opleiding

Het opleidingen van interne trainers voor diverse types van interne transportmiddelen

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • opfrissen veiligheids- en verkeersregels
 • technische begrippen en bouw van het interne transportmiddel
 • laaddiagram en stabiliteit van het interne transportmiddel
 • bouw en werking van batterij
 • theoretisch model i.v.m. anticiperen op rijgedrag en foute handelingen
 • risico-analyse
 • pictogrammen en signalisatie

Praktijk

 • dagelijkse controle van de interne transportmiddelen
 • het evalueren van de medewerkers met behulp van een praktijkevaluatie naar de toepassing van de verkeersregels en naar de technische besturing van de interne transportmiddelen
 • aanleren van instructievaardigheden en anticiperen (door middel van feedback) op rijgedrag van de cursisten
 • de methode is gebaseerd op: wat doe je? hoe doe je dat? waarom doe je dat zo?
 • bespreken van praktische situaties en linken naar de principes van anticiperend en preventief handelen

Geplande opleidingen