Project omschrijving

Coaching op de werkvloer

Doel van de opleiding/coaching

De medewerkers hebben een vaktechnische opleiding gevolgd. (heftruck, reachtruck, orderpicktruck, stapelaar/elektrotranspallet, rolbrug, …)

Middels een opvolging en bijsturing van de activiteiten op de werkvloer het rendement en de veiligheid van de handelingen verhogen met gevolg minder (bijna-)schadegevallen.

Inhoud van de opleiding/coaching

  • voorafgaand zullen de handelingen door een LOGIS-instructeur geobserveerd worden. Dit alles in samenspraak met het bedrijf. De LOGIS-instructeur brengt hiervan verslag uit.
  • coaching op de werkvloer De LOGIS-instructeur zal de handelingen opvolgen en bijsturen tijdens de normale activiteiten, zo nodig een oefenparcours opzetten en individueel de medewerkers opleiden.
  • we stellen de veiligheidstips ter beschikking van de medewerkers.
  • de eerste leidinggevenden (teamleaders) zullen zodanig gestuurd worden dat ze ideeën verzamelen om achteraf afspraken (in overleg met de leidinggevende) op te stellen die dan van toepassing zijn in het magazijn.
  • per deelnemer zal de LOGIS-instructeur een korte evaluatie opstellen en bespreken met de verantwoordelijke.

Certificering

Je ontvangt een “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”.

Toelatingsvoorwaarden

  • leeftijd min. 18 jaar
  • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

  • mee te brengen door de deelnemer: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

  • duur van de opleiding:  afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.
  • plaats van opleiding: In het bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen.

Geplande opleidingen