Bezig met het laden van Events

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de truck.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de truck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de truck
 • bouw van de truck
 • laaddiagram en stabiliteit van de truck
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de truck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de truck
 • technische bediening van de truck
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

De cursist dient een eigen lunch mee te brengen.