Bezig met het laden van Evenementen
Deze evenement zijn geslaagd.

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de roterende verreiker.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de roterende verreiker dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik
 • gebruik van de verreiker
 • beschrijving voertuig
 • inspectie
 • capaciteit en stabiliteit van de verreiker
 • aanslagmateriaal + hijsmiddelen

Praktijk:

 • dagelijkse controle
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • aanslaan van lasten
 • rijden, stijgen, uitschuiven met de verreiker
 • werken in de vrije ruimte

Certificering

“Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel
 • geen hoogtevrees

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

De cursist dient een eigen lunch mee te brengen.