Bezig met het laden van Events

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de rolbrug en aanslaan van lasten.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de rolbrug dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische omschrijving van de rolbrug
 • bewegingen, veiligheidsvoorzieningen en bedrijfslast bij rolbrug
 • uitvoeren van de goede hijsbeweging
 • veiligheidsvoorschriften – veiligheidsbeperkingen
 • aanhaakmethoden en –middelen
 • wettelijke bepalingen, aansprakelijkheden van de bestuurder

Praktijk:

 • controle van de rolbrug
 • technische bediening van de rolbrug
 • toepassing veiligheidsvoorschriften en -regels
 • uitvoeren veilige hijs (verschillende hijsoefeningen)
 • aanslagtechnieken
 • voorkomen van beschadigingen.

Certificering

 • “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de veiligheidsfunctie bestuurder interne transportmiddelen

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

De cursist dient een eigen lunch mee te brengen.