Bezig met het laden van Evenementen
Deze evenement zijn geslaagd.

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de truck.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de truck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

theorie:

 • technische begrippen van de vrachtwagen
 • bouw van de vrachtwagen
 • laaddiagram en stabiliteit van de truck
 • veiligheidsregels mbt het gebruik van de truck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de vrachtwagen
 • technische bediening van de vrachtwagen
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

 • “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

De cursist dient een eigen lunch mee te brengen.