Bezig met het laden van Evenementen
Deze evenement zijn geslaagd.

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de hoogwerker.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de hoogwerker dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

  • technische begrippen van de hoogwerker: soorten en bouw van de hoogwerker
  • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik: voorbereidingen om veilig te werken, veilig werken met de hoogwerker, stabiliteit van de ondergrond, pictogrammen

Praktijk:

  • dagelijkse controle van de hoogwerker
  • technische bediening van de hoogwerker
  • toepassing veiligheids- en verkeersregels
  • rijden, stijgen, uitschuiven met de hoogwerker
  • werken in de vrije ruimte

Certificering

“Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”

Toelatingsvoorwaarden

  • leeftijd min. 18 jaar
  • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel
  • geen hoogtevrees

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

De cursist dient een eigen lunch mee te brengen.